Leyco Chemische Leyde GmbH

Kontaktirajte nas

Industriestr. 155 | D - 50999 Köln
+49 (0)2236 966000
sales@leyde.com

Top

LEYCO®-CLAX

LEYCO®-CLAX: Proizvod Br. 20.021

LEYCO®-CLAX

SREDSTVO ZA ODSTRANJIVANJE GRAFITA, MASTILA SA SVIH PODLOGA

LEYCO®-CLAX uklanja brojne vrste grafita i boja sa površina. Jednostavno se nanosi sprejom na površinu, sačeka se odredjeno vreme i zatim obriše mekom krpom.
LEYCO®-CLAX se posebno koristi za uklanjanje grafita i čišćenja sa javnih mesta i površina.

  • Quickly and thoroughly removes biro, marker pen, spray paint, and other types ink from many surfaces
  • Brzo i u potpunosti uklanja flomastere, markere, boju iz spreja i druge tipove boja sa svih površina
  • Može se primeniti na najvećem broju osnova i pozadina
  • Brzo i jednostavno za upotrebu sa kratkim periodom čekanja.
  • Skidanje se vrši mekom tkaninom.
  • Izuzetno ekonomično.
OBLASTI PRIMENE

LEYCO©-CLAX brzo i jednostavno otklanja oznake i vandalizme nastale flomasterima, markerima, bojom u spreju, mastilom itd. sa brojnih površina, kao što su: plastična sedišta, prirodna koža, pločice, zidovi u toaletima, prenosni toaleti i kabine i dr..

OPIS

LEYCO®-CLAX  je mešavina organskih rastvora, sastojaka, vlažnih agensa, pomoćnih sredstava i arome.

PREDNOSTI
  • Brzo i potpuno odstranjuje mastila i boje sa bilo koje osnove ili pozadine
  • Brzo je i efikasno
  • Ekonomično
TEHNIČKI PODACI

Gustina: približno 0.99
Izgled: bezbojan, bistar
Tačka paljenja: >550C
pH vrednost: 6.5

PRIMENA- APLIKACIJA

LEYCO©-CLAX se nanosi na površine ručnim sprejom, uz minimalno čekanje na reakciju i zatim se površina obriše mekom tkaninom.

PREPORUKA

Preporučuje se da se manja površina testira sa LEYCO-CLAX-om pre nego što se nanese na veću površinu. Time će se proveriti da je podesan za taj tip površine.

UPOZORENJE

LEYCO-CLAX napada kožu. Nosite rukavice i primenite odgovarajuće mere zaštite pri upotrebi. Isperite sve kapljice sa kože uz dosta vode. Nemojte pušiti dok radite sa LEYCO-CLAX.
Nemojte rasprskavati sprej preko otvorenog plamena.